Spor Salonları Yeterlilik Belgesi

(İlk Defa Taekwondo Branşı Açacak Spor Salonları için)

 

Resmi Gazetenin 15.10.1999 tarih ve 23847 sayılı yazısı ile yürürlüğe giren Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliğinin “Yeterlilik Belgesi” başlıklı 10. Maddesinde “Gerçek ve Tüzel kişiler, spor tesisi açmak için faaliyette bulunacakları spor dalı veya dalları için ilgili spor dalı federasyonundan Yeterlilik Belgesi almak zorundadır” denilmektedir.

Buna istinaden 01.01.2019 tarihi itibariyle Taekwondo Yeterlilik Belgesi için müracaat edecek spor salonlarından istenecek evraklar şunlardır:

1. Kulüp veya Dernek olarak faaliyet gösterecek salonların belediyeden alacağı iş yeri açma ruhsatı

2. Spor Salonunda çalıştırılacak antrenörün Antrenör Belgesi
(Antrenörün mutlaka 2. Kademe ve üstü antrenörlük belgesine sahip olması ve o yıla ait Antrenörlük Vizesinin olması zorunludur.)

3. Spor salonunda çalıştırılacak antrenöre ait E-devletten resmi kuruma verilmek üzere alınacak Adli Sicil Kaydı

4. 1.500,00 TL Yeterlilik Belgesi Ücreti

(Spor Salonlarının 1.500,00 TL Yeterlilik Belgesi ücretini Türkiye Taekwondo Federasyonu Garanti Bankası Anafartalar Caddesi Şubesi TR10 0006 2000 7110 0006 2958 75 nolu hesabına açıklama kısmına “Spor Salonunun adı – Yeterlilik Belgesi Ücreti” yazdırılarak yatırması gerekmektedir.)

5. Gençlik Spor İl Müdürlüğü üst yazısı

6. Özel Spor Salonları Taekwondo Yeterlilik Tutanağının İdari Kriterlerinin 4. Maddesinde “Spor Salonunda görevli en az 2. Kademe Taekwondo Antrenörünün en az 1 yıllık sözleşmesi yapılmış mı?” ve 5. Maddesinde “Sözleşme Aşamasında başlatılacak ve sözleşme süresince devam edecek Taekwondo Antrenörünün spor salonu ile yapılmış SGK Bildirgesi var mı?” denildiğinden  Salonda çalıştırılacak antrenörle yapılan Antrenör Hizmet Sözleşmesi ve SGK Bildirgesi